Förvärkar och hotande förtidsbörd

Senast uppdaterad: 2018-05-09

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

O47

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid smärtsamma återkommande sammandragningar och om den gravida under tidigare graviditeter haft sena missfall eller förtidsbörd, fått cerklage eller vid flerbörd (O30) kan arbetsförmågan vara helt nedsatt fram till förlossningen.
  • Vid smärtsamma återkommande sammandragningar, med eller utan cervixpåverkan kan arbetsförmågan vara helt nedsatt fram till förlossningen.
  • Vid medelsvår smärtintensitet, måttlig frekvens av sammandragningarna och vid måttlig till tung fysisk eller psykisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt. Överväg partiell sjukskrivning fram till förlossningen.
  • Vid lindriga sammandragningar är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Det är viktigt att informera om det normala graviditetsförloppet med dess naturligt förekommande sammandragningar, kroppsliga förändringar och symtom. Besvär med förvärkar kan vara övergående, om det inte föreligger någon risk för förtidsbörd kan eventuell sjukskrivning upphöra. Överväg ersättning för resor till och från arbetet i stället för sjukpenning om den gravida kan arbeta men inte ta sig till arbetet på vanligt sätt. Om förvärkar i kombination med flerbördsgraviditet (O30) eller andra riskfaktorer i anamnesen föreligger (till exempel tidigare förtidsbörd, missfall, operationer, cervixpåverkan, livmodershalsavlastande behandling, så kallat cerklage) krävs oftast sjukskrivning på heltid fram till förlossningen. Andra faktorer som ökar risken för förtidsbörd är återkommande urinvägs- och underlivsinfektioner eller kraftig övervikt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss