Förvärkar och hotande förtidsbörd

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Koder (ICD-10-SE)

O47

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindriga förvärkar och hotande förtidsbörd rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid medelsvåra förvärkar och hotande förtidsbörd rekommenderas partiell sjukskrivning upp till 3 veckor.
  • Vid förvärkar och hotande förtidsbörd med livmoderhalsen dilaterad rekommenderas sjukskrivning på heltid fram till fullgången tid.
  • Vid förvärkar och hotande förtidsbörd med flerbördsgraviditet rekommenderas sjukskrivning på heltid fram till fullgången tid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

Observandum / Särskilda överväganden Om det inte föreligger cervixpåverkan eller särskilda riskfaktorer i anamnesen räcker det ofta med lugnande besked eller deltidssjukskrivning. Minskad arbetsbelastning (både psykiskt och fysiskt) kan lindra symtomen, annars tenderar tillståndet att vara graviditeten ut.

Om flerbördsgraviditet eller andra riskfaktorer i anamnesen föreligger (t.ex. tidigare förtidsbörd, miss-fall, operationer) krävs oftast sjukskrivning på heltid fram till fullgången tid.

Differentialdiagnoser/ utdraget förlopp Utan minskad belastning tenderar tillståndet att vara graviditeten ut.

Information till patienten Att informera om hur ett normalt graviditetsförlopp med väntade förändringar och symtom ser ut är viktigt.

Symtom, prognos, behandling

Information om rehabilitering

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se