Distorsion i halskotpelaren (inklusive Whiplash-skada)

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S13.4

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid distorsion i halskotpelaren (inklusive whiplash-skada) rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.
  • Vid distorsion i halskotpelaren (inklusive whiplash-skada) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Patienten behöver stöd för att återgå till normala aktiviteter. Det är viktigt att snabbt skapa kontakt med arbetsplatsen i denna patientgrupp. Överväg remiss till medicinsk eller neurologisk rehabiliteringsklinik om skadan inte förbättras inom 6 veckor.Långvariga besvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandlingen om skadan inte visar förbättring inom 4 veckor. Se även kommande rekommendationer för långvarig smärta.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss