Bulimia nervosa

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F50.2, F50.3

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår bulimia nervosa med samsjuklighet och när samtliga behandlingsinsatser haft utebliven effekt kan arbetsförmågan bli långvarig eller i vissa fall permanent nedsatt.
  • Vid svår bulimia nervosa kan patienten sjukskrivas helt, alternativt partiellt, upp till 6 månader under pågående behandling.
  • Vid lindrig till medelsvår bulimia nervosa bör sjukskrivning undvikas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Personer med bulimia nervosa fungerar ofta socialt och i arbetslivet, dock inte med sin fulla förmåga. Periodvis kan tillståndet leda till svårare funktionsnedsättningar med bland annat fullständig social isolering. Vid långvariga fall av bulimia nervosa och när samtliga behandlingsinsatser haft utebliven effekt kan inte alltid full arbetsförmåga återställas. Arbete på deltid kan då vara ett alternativ för att undvika social isolering och att sjukdomen blir kronisk.

Tidig upptäckt och snabbt insatta kraftfulla behandlingsinsatser ökar påtagligt möjligheten för snabbt tillfrisknande. Samsjuklighet med depression, ångest och missbruk är hög och det kan finnas behov av att behandlas samtidigt med ätstörningen. Patienten bör undvika stress eftersom stress ofta triggar hetsätning. Barn med bulimia nervosa som inte kan gå i skolan kan periodvis behöva stöd av att en vuxen finns hemma.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss