Anorexia nervosa

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F50.0, F50.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår anorexia nervosa kan hel sjukskrivning, alternativt partiell sjukskrivning, upp till 12 månader behövas.
  • Vid lindrig anorexia nervosa bör sjukskrivning undvikas.
  • Vid medelsvår anorexia nervosa kan hel sjukskrivning, alternativt partiell sjukskrivning, upp till 6 månader behövas.
  • Vid långvarig utpräglad undervikt och samsjuklighet kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid anorexia nervosa saknas inte sällan sjukdomsinsikt. Patienten kan uttrycka önskemål om fortsatt arbete, trots betydande medicinska risker. Samsjuklighet med depression, ångest, tvångstankar, missbruk, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd är stor. Sjukskrivning i före-byggande syfte kan behövas när patienten genomgår medicinsk behandling som kräver daglig närvaro t.ex. dagvårdsbehandling.

Barn med anorexia nervosa som inte kan gå i skolan kan periodvis behöva stöd av att en vuxen finns hemma.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss