Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue) – Fysiskt träningsprogram kombinerat med stöd och utbildning

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue) bör åtgärden Fysiskt träningsprogram kombinerat med stöd och utbildning endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är motstridigt.
Kommentar: Framtida studier kan komma att ändra rekommendationen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se