Patient i livets slutskede som har smärta – Mjuk hudmassage eller aromterapi som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har smärta har åtgärden Mjuk hudmassage eller aromterapi som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad, men att åtgärden som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling sannolikt inte har någon effekt på smärta.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se