Patient i livets slutskede som har kliniska tecken på svampinfektion i munhåla – Läkemedel med lokal effekt för behandling av svampinfektion i munhåla

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har kliniska tecken på svampinfektion i munhåla har åtgärden Läkemedel med lokal effekt för behandling av svampinfektion i munhåla prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig effekt.
Kommentar: Det finns annan behandling för svampinfektion i munhålan som har ännu bättre effekt (rad 24).
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för personer i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som har en cancersjukdom.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se