Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten – Farmakologisk behandling med lorazepam

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten har åtgärden Farmakologisk behandling med lorazepam prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt på förvirringstillståndet och att den kan ge allvarliga biverkningar.
Kommentarer: Det finns ett annat läkemedel som har god effekt (rad 10).

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se