Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten – Farmakologisk behandling med haloperidol

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten har åtgärden Farmakologisk behandling med haloperidol prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se