Patient i livets slutskede som har ångest – Mjuk hudmassage eller aromterapi

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har ångest har åtgärden Mjuk hudmassage eller aromterapi prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad, men att åtgärden som tillägg till specialiserad palliativ vård sannolikt inte har någon effekt på ångest hos personer i livets slutskede.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se