Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet – Behandling med erytropoietinstimulerande ämnen

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet har åtgärden Behandling med erytropoietinstimulerande ämnen prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att åtgärden inte har någon effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se