Patient i livets slutskede – Fortbildning i palliativ vård av personal som möter patienter i livets slutskede

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede har åtgärden Fortbildning i palliativ vård av personal som möter patienter i livets slutskede prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har en stor effekt.
Kommentar: Åtgärden är en förutsättning för att personal inom vård och omsorg ska kunna ge en god palliativ vård.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se