Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Här kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer för vård vid stroke.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Slutversion publicerad: 2018-03-28

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Åtgärdsomrade
Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se