Uppmärksamhetsproblem efter stroke – Riktad uppmärksamhetsträning

Hälso- och sjukvården kan erbjuda riktad uppmärksamhetsträning till personer med uppmärksamhetsproblem efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en måttlig effekt på delad uppmärksamhet, men ingen effekt på övriga uppmärksamhetsmått, vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se