Supratentoriell intracerebral blödning, i akutskedet – Neurokirurgi

Hälso- och sjukvården kan erbjuda neurokirurgi till personer med supratentoriell intracerebral blödning i akutskedet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en viss effekt på död och funktionsberoende. Kommentar: Heterogen population med många olika typer av blödningar. För vissa personer är åtgärden livräddande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se