Stroke – Praktisk handledning och träning för närstående

Hälso- och sjukvården bör erbjuda praktisk handledning och träning för närstående till personer med stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på aktivitetsförmåga, delaktighet eller livskvalitet för de flesta patienter vars närstående fått träning/handledning. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt för relevanta effektmått, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se