Nedsatt motorik i arm och hand, måttlig till uttalad, efter stroke – Spegelterapi

Hälso- och sjukvården kan erbjuda spegelterapi till personer som har nedsatt motorik i arm och hand, måttlig till uttalad, efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en liten till måttlig effekt på arm- och handfunktion vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se