Misstänkt stroke – Specialistkonsultation via telemedicin i akutskedet

Hälso- och sjukvården bör använda telemedicin för specialistkonsultation i akutskedet i syfte att ge fortsatt adekvat handläggning till personer med misstänkt stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar möjligheten till fortsatt adekvat handläggning vid svårbedömda fall samt till adekvat triagering (bedömning och överflyttning) till högspecialiserad strokesjukvård vid behov av behandling med trombektomi, hemikraniektomi eller neurokirurgiska åtgärder. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Specialistkonsultation i akutskedet

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om specialistkonsultation via telemedicin i akutskedet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Det finns ett behov av erfarna strokeläkare som kan konsulteras i det akuta skedet, vilket exempelvis kan upprättas i form av regionala strokebakjourer. Sådana system har redan i dag upprättats i två av landets regioner.

Den årliga kostnaden för en strokebakjour (för Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen) har skattats till cirka 2 miljoner kronor [1]. Baserat på denna skattning skulle införandet av regionala strokebakjourer i hela landet innebära en extra kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 8 miljoner kronor per år.

Referenser

  1. Personligt meddelande, Jesper Petersson (Region Skåne) och Lars Rosengren (Västra Götalandsregionen), mars 2017. 2017.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se