Misstänkt stroke, okänd insjuknandetid – Utvidgad bilddiagnostik av hjärnan för att möjliggöra intravenös trombolys

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda utvidgad bilddiagnostik av hjärnan för att möjliggöra intravenös trombolys till personer med misstänkt stroke och okänd insjuknandetid.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärden, men det pågår studier på området.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se