Misstänkt kryptogen ischemisk stroke – Transesofagal ekokardiografi (TEE)

Hälso- och sjukvården kan använda transesofagal ekokardiografi (TEE) som kompletterande diagnostisk metod för att utesluta eller påvisa eventuell bakomliggande hjärtsjukdom vid misstänkt kryptogen ischemisk stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan tillföra information av klinisk betydelse för handläggning och behandling. Kommentar: Andelen kryptogen stroke är större hos yngre personer med stroke. Åtgärden är en förutsättning för att identifiera personer som är aktuella för PFO-slutning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se