Kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale (PFO) – Endovaskulär slutning av PFO inom 6 månader

Hälso- och sjukvården bör erbjuda endovaskulär slutning av PFO inom 6 månader till personer med kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale (PFO).

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till minskad risk att återinsjukna i stroke hos patienter med kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale. Åtgärden innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med standardbehandling. Kommentar: Åtgärdens effekt är visad på patienter upp till och med 60 år.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se