Karotisstenos, symtomgivande – Karotiskirurgi, inom 14 dagar

Hälso- och sjukvården bör erbjuda karotiskirurgi inom 14 dagar till personer med symtomgivande karotisstenos.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor effekt på risken att återinsjukna i stroke. Kommentar: Vid tillståndet har åtgärden lägre risk för komplikationer än karotisstent.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Indikatorer

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se