Ischemisk stroke, i akutskedet – Acetylsalicylsyra

Hälso- och sjukvården bör erbjuda acetylsalicylsyra till personer med ischemisk stroke i akutskedet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en liten men kliniskt betydelsefull effekt på överlevnad och minskar ADL-beroende samt andelen som återinsjuknar i stroke.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se