Ischemisk stroke eller TIA – Långtidsregistrering mer än 48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer

Hälso- och sjukvården kan erbjuda långtidsregistrering mer än 48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer hos personer med ischemisk stroke eller TIA.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden medför en medelstor ökning i detektion av paroxysmalt förmaksflimmer, jämfört med kortare registrering hos patienter med kryptogen ischemisk stroke eller TIA. Kommentar: Åtgärden gäller främst personer med misstänkt embolisk stroke.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se