Intracerebral blödning och förmaksflimmer – Förmaksplugg (left atrial appendage occlusion, LAAO)

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda förmaksplugg (left atrial appendage occlusion, LAAO) till personer med intracerebral blödning och förmaksflimmer

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärden, men det pågår studier på området.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se