Inaktivitet efter stroke – Konditions- och styrketräning

Hälso- och sjukvården bör erbjuda konditions- och styrketräning till personer som är inaktiva efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har viss effekt på gånghastighet, gångförmåga och balans vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad. Kommentar: Fysisk aktivitet är en viktig sekundärprofylaktisk åtgärd för alla strokepatienter, inte bara vid inaktivitet. Träningen bör individanpassas efter rådande förutsättningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se