Högt eller normalt blodtryck efter stroke – Blodtryckssänkande läkemedel

Hälso- och sjukvården bör erbjuda blodtryckssänkande läkemedel till personer med högt eller normalt blodtryck efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en minskad risk för återinsjuknande i stroke och hjärt-kärlhändelse.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Indikatorer

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se