Depression efter stroke – Antidepressiv läkemedelsbehandling

Hälso- och sjukvården bör erbjuda antidepressiv läkemedelsbehandling till personer med depression efter en stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en medelstor positiv effekt på depression efter stroke. Kommentar: Behandlingen kan öka förutsättningarna att tillgodogöra sig annan behandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se