Åskknallshuvudvärk, mindre än 6 timmar efter symtomdebut – Datortomografi, utan efterföljande lumbalpunktion

Hälso- och sjukvården bör använda datortomografi för att diagnostisera subaraknoidalblödning hos personer med åskknallshuvudvärk där mindre än 6 timmar har gått efter symtomdebut.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har mycket hög diagnostisk precision. Kommentar: Uteslutande av subaraknoidalblödning med datortomografi (DT) utan efterföljande lumbalpunktion inom 6 timmar efter insjuknande i åskknallshuvudvärk kräver att ett antal kliniska, kvalitetsmässiga och kompetensmässiga kriterier är uppfyllda.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se