Åskknallshuvudvärk, datortomografi utan tecken på blödning utförd mer än 6 timmar efter symtomdebut – Lumbalpunktion

Hälso- och sjukvården bör använda lumbalpunktion för att diagnostisera subaraknoidalblödning hos personer med åskknallshuvudvärk där datortomografi utförd mer än 6 timmar efter symtomdebut inte visat tecken på blödning.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har mycket hög diagnostisk precision. Kommentar: I de fall datortomografi inte påvisat subaraknoidalblödning hos patienter med åskknallshuvudvärk undersökta med datortomografi mer än 6 timmar efter symtomdebut krävs efterföljande diagnostik med lumbalpunktion för att säkert kunna utesluta och påvisa subaraknoidalblödning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se