Uppmärksamhetsproblem efter stroke – Riktad uppmärksamhetsträning

Vid tillståndet eller populationen Uppmärksamhetsproblem efter stroke har åtgärden Riktad uppmärksamhetsträning prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en måttlig effekt på delad uppmärksamhet, men ingen effekt på övriga uppmärksamhetsmått, vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se