Supratentoriell intracerebral blödning, i akutskedet – Neurokirurgi

Vid tillståndet eller populationen Supratentoriell intracerebral blödning, i akutskedet har åtgärden Neurokirurgi prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en viss effekt på död och funktionsberoende.
Kommentar: Heterogen population med många olika typer av blödningar. För vissa personer är åtgärden livräddande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se