Stroke – Vård på vårdavdelning (som ej är strokeenhet), med eller utan mobilt stroketeam

Vid tillståndet eller populationen Stroke bör åtgärden Vård på vårdavdelning (som ej är strokeenhet), med eller utan mobilt stroketeam inte erbjudas

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden medför en ökad risk för funktionsnedsättning och död, jämfört med vård på strokeenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se