Stroke – Praktisk handledning och träning för närstående

Vid tillståndet eller populationen Stroke har åtgärden Praktisk handledning och träning för närstående prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på aktivitetsförmåga, delaktighet eller livskvalitet för de flesta patienter vars närstående fått träning/handledning, enligt beprövad erfarenhet. Det vetenskapliga underlaget visar på en liten till måttlig effekt på balans i stående för patienter vars närstående fått träning/handledning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se