Spasticitet som orsakar problem efter stroke – Långvarig töjning (med eller utan ortos)

Vid tillståndet eller populationen Spasticitet som orsakar problem efter stroke har åtgärden Långvarig töjning (med eller utan ortos) prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan minska spasticitet och öka ledrörlighet. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Det finns andra åtgärder som vid tillståndet har bättre effekt och vetenskapligt stöd.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se