Smärta i skuldran efter stroke – Funktionell elektrisk stimulering

Vid tillståndet eller populationen Smärta i skuldran efter stroke har åtgärden Funktionell elektrisk stimulering prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en viss effekt på subluxation, om behandlingen sätts in inom 6 månader efter stroke, men långtidseffekten är oklar. Åtgärden har ingen påvisad effekt på smärta och motorisk funktion i armen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se