Nedsatt rörelseförmåga i arm och hand, måttligt uttalad, efter stroke – Elektromekanisk arm- eller handträning (robotträning) i kombination med annan träning

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt rörelseförmåga i arm och hand, måttligt uttalad, efter stroke har åtgärden Elektromekanisk arm- eller handträning (robotträning) i kombination med annan träning prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har viss positiv effekt på rörelseförmåga och muskelstyrka i arm eller hand samt viss positiv effekt på ADL vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad. Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten på smärta, muskeltonus, ledrörlighet, rörelsekvalitet, delaktighet och livskvalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se