Nedsatt motorisk förmåga efter stroke – Uppgiftsspecifik träning

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt motorisk förmåga efter stroke har åtgärden Uppgiftsspecifik träning prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndets svårighetsgrad är måttlig till stor. Åtgärden har positiv effekt på övergripande motorisk funktion, förflyttningsförmåga (inklusive gångförmåga), förmåga att gå längre sträckor, arm- och handfunktion samt funktion i nedre extremiteter.
Kommentar: Effektstorleken varierar beroende på vilken uppgift som tränats och vilka utvärderingsinstrument som använts.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se