Nedsatt motorik i arm och hand, viss rörlighet i handled och fingrar, efter stroke – Modifierad CI-terapi

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt motorik i arm och hand, viss rörlighet i handled och fingrar, efter stroke har åtgärden Modifierad CI-terapi prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan förbättra arm- och handfunktionen och förmågan att kunna använda armen och handen i dagliga aktiviteter, jämfört med sedvanlig behandling. Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se