Nedsatt motorik i arm och hand, måttlig till uttalad, efter stroke – Spegelterapi

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt motorik i arm och hand, måttlig till uttalad, efter stroke har åtgärden Spegelterapi prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en liten till måttlig effekt på arm- och handfunktion vid ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se