Nedsatt gångförmåga, måttlig till uttalad, efter stroke – Gångmatta med kroppstyngdsavlastning

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt gångförmåga, måttlig till uttalad, efter stroke har åtgärden Gångmatta med kroppstyngdsavlastning prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har viss effekt på gångsträcka och gånghastighet jämfört med annan gångträning.
Kommentar: Effekten är tydligast för personer som kan gå vid träningsstart.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se