Nedsatt gångförmåga, måttlig till uttalad, efter stroke – Elektromekanisk gångträning (robotträning) i kombination med annan fysioterapi

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt gångförmåga, måttlig till uttalad, efter stroke har åtgärden Elektromekanisk gångträning (robotträning) i kombination med annan fysioterapi prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har viss positiv men övergående effekt på behovet av gångstöd vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad. Ingen signifikant skillnad i effekt på gånghastighet, steglängd, förflyttningsförmåga, livskvalitet eller ADL, jämfört med annan gångträning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se