Nedsatt gångförmåga, lätt till måttlig, efter stroke – Uppgiftsspecifik gångträning

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt gångförmåga, lätt till måttlig, efter stroke har åtgärden Uppgiftsspecifik gångträning prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har stor effekt på gångsträcka och gånghastighet samt minskar behov av assistans.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se