Nedsatt ADL-förmåga efter stroke – ADL-träning i hemmet efter utskrivning

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt ADL-förmåga efter stroke har åtgärden ADL-träning i hemmet efter utskrivning prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på ADL-förmåga i upp till sex månader.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se