Misstänkt stroke – Specialistkonsultation via telemedicin i akutskedet

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt stroke har åtgärden Specialistkonsultation via telemedicin i akutskedet prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar möjligheten till fortsatt adekvat handläggning vid svårbedömda fall samt till adekvat triage (bedömning och överflyttning) till högspecialiserad strokesjukvård vid behov av behandling med trombektomi, hemikraniektomi eller neurokirurgiska åtgärder. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se