Misstänkt stroke eller TIA – Information till allmänheten om akuta strokesymtom i syfte att öka förutsättningarna för tidig behandling

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt stroke eller TIA har åtgärden Information till allmänheten om akuta strokesymtom i syfte att öka förutsättningarna för tidig behandling prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar förutsättningarna för en tidigare upptäckt av stroke- och TIA-symtom och en minskad tid mellan insjuknande och ankomst till sjukhus för behandling. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se