Misstänkt kryptogen ischemisk stroke – Transesofagal ekokardiografi (TEE)

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt kryptogen ischemisk stroke har åtgärden Transesofagal ekokardiografi (TEE) prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan tillföra information av klinisk betydelse för handläggning och behandling.
Kommentar: Andelen kryptogen stroke är större hos yngre personer med stroke. Åtgärden är en förutsättning för att identifiera personer som är aktuella för PFO-slutning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se