Misstänkt ischemisk stroke eller TIA, med differentialdiagnostiska svårigheter – Magnetresonanstomografi (MR) inklusive diffusion

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt ischemisk stroke eller TIA, med differentialdiagnostiska svårigheter har åtgärden Magnetresonanstomografi (MR) inklusive diffusion prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden medför en ökad möjlighet att ställa rätt diagnos av ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se