Kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale (PFO) – Endovaskulär slutning av PFO

Vid tillståndet eller populationen Kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale (PFO) har åtgärden Endovaskulär slutning av PFO prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till minskad risk att återinsjukna i stroke hos patienter med kryptogen stroke med öppetstående foramen ovale. Åtgärden innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med standardbehandling.
Kommentar: Åtgärdens effekt är visad på patienter till och med 60 år.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se