Karotisstenos, symtomgivande – Karotisstent

Vid tillståndet eller populationen Karotisstenos, symtomgivande har åtgärden Karotisstent prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärdens effekt är likvärdig med karotiskirurgi, men karotisstent har större komplikationsrisk.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se